Gallery
Home » Gallery » Photos » OKINAWA MASTER
ichi1.jpg
Eichi Miyazato
ok1.jpg
From Left. Shoguro Nagazato ,Shoshin Nagamine, Katsuya Miyagi, Joen Nakazato , Seikichi Uehara and Chobuku Takamine
ok10.jpg
Center .Shian Toma Dai sensei All Okinawa Seidokan Karate kobudo Renmei .Right Shigimetsu Tamae sensei
ok11.jpg
Seikichi Odo Dai Sensei Ryu Kyu Hon Kempo Kobujutsu Kancho
ok12.jpg
Riht. Masanobu Shinjo Dai Sensei Okinawa Shobukan Goju Ryu Karate al His Dojo 1992
ok13.jpg
Kinei Nakasone Okinawa Karate Do Goju Ryu Seibukai Kancho
ok14.jpg
Zempo Shimabukuro Shorin Ryu Shobukan Kancho
ok15.jpg
Kanmei Ueichi & Sons .Ueichi Ryu Kancho
ok16.jpg
Nakamoto Sensei Shorin Ryu & Kobudo Kancho
ok17.jpg
Yoshun Takamine Senior student of Meitoku Yagi
ok18.jpg
Kuba Sensei Shoreikan Goju Ryu Karate Okinawa 1989
ok19.jpg
Tadashi Yamashita Okinawa 1997
ok2.jpg
Seikichi Uehara .Dai Sensei of Motobu Undundi Kobujutsu
ok20.jpg
Wushu lady China Champion And master his husband Kunfu teacher 1992
ok21.jpg
Kanmei Ueichi
ok4.jpg
Meitoku Yagi ,Dai Sensei Center and sons Right Meitatsu and Meitotsu> Meibukan Goju Ryu Karate 1995
ok5.jpg
Katsuya Miyahira Dai Sense ShorinRyu Karate 1991
ok6.jpg
Shoguro Nagazato Dai Sensei Shorin ryu Karate .1991
ok7.jpg
Left .Shimpo Matayoshi Dai Sensei Okinawa Kodokan Kobudo
ok8.jpg
Eizo Shimabukuro Dai Sensei Shorin Ryu
ok9.jpg
Eisuke akamine Dai sensei Okinawa Kobudo 1997
oki22.jpg
Meitetsu Yagi
oki23.jpg
Toketo Nakamura Okinawa Kempo Karate. Kancho
Tokomura .jpg