Gallery
Home » Gallery » Photos » 2001 OKINAWA
baile.jpg
Shimabukuru Okinawa Master Dance
baile2.jpg
Fumiko San y Shimabukuru Master
Caporelli.jpg
Meibukai Goyu Members Visiting Sunset Beach
eizo.jpg
Eizo Shimabukuro 10 Dan Shobayashi Ryu
Miya.jpg
Katsuya Miyahira 10 Dan Kobayashi Ryu
odoshi.jpg
Seikichi Odo y Esposa
TomaDojo.jpg
Seidokan Hombu Dojo
TomaShian.jpg
Seidokan Head Master Shian Toma
ue9.jpg
Seikichi Uehara 10Dan Sunset Beach
ue10.jpg
Sunset Beach Motobu Grupo
ueichi.jpg
Kanmei Ueichi 9 And
viaj1.jpg
With Short Kinei Nakasone Sensei
viaj2.jpg
Seibukai Members Sayonara Party
viaj3.jpg
Katsuya Miyahira.Fumico y Amuro San
viaj4.jpg
Ryu Kyu University Karate Members
viaj5.jpg
Motobu Udundi Hombu Dojo