WANDELGANG
Zuhause » WANDELGANG » Fotos » 2001 OKINAWA
baile.jpg
Shimabukuru Okinawa Master Dance
baile2.jpg
Fumiko San y Shimabukuru Meister
Caporelli.jpg
Meibukai Goyu-Mitglieder besuchen Sunset Beach
eizo.jpg
Eizo Shimabukuro 10 Dan Shobayashi Ryu
Miya.jpg
Katsuya Miyahira 10 Dan Kobayashi Ryu
odoshi.jpg
Seikichi Odo y Esposa
TomaDojo.jpg
Seidokan Hombu Dojo
TomaShian.jpg
Seidokan Schulleiter Shian Toma
ue9.jpg
Seikichi Uehara 10Dan Sunset Beach
ue10.jpg
Sunset Beach Motobu Grupo
ueichi.jpg
Kanmei Ueichi 9 Und
viaj1.jpg
Mit kurzem Kinei Nakasone Sensei
viaj2.jpg
Seibukai-Mitglieder Sayonara Party
viaj3.jpg
Katsuya Miyahira.Fumico y Amuro San
viaj4.jpg
Karate-Mitglieder der Ryu Kyu Universität
viaj5.jpg
Motobu Udundi Hombu Dojo